ඔටුන්න අහිමිවූ රූ රැජිණ පුෂ්පිකා ද සිල්වාගේ සුන්දර චායාරූප 25ක්

මේ දිනවල සමාජ ජාලාවල නිතර නිතර කතාවෙන චරිතයක් තමයි පුෂ්පිකා ද සිල්වා කියන්නේ, ඒ 2021 වර්ෂයේ විවාහක රූ රැජිණ කිරුලේ ජයග්‍රාහිකාව ලෙස තේරුණ ඇයගේ කිරුල ලෝක විවාහ රූ රැජින වන කැරොලින් විසින් ගලවා දෙවන ස්ථානය ලබාගත් තැනැත්තියට පැලඳවීම නිසා. ඉතින් මේ සිදුවීම සමාජ ජාලා උණුසුම් කරන පුවතක් වුනා. කරෝලින්ගේ මේ ක්‍රියාව ගොඩක් දෙනා විවේචනය කරලා තිබුනා.

පුෂ්පිකා ද සිල්වා කියන්නේ 2011 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලාංකික රූ රැජිණ කිරුල දිනාගත් තරුනියි. නිරූපන ක්ෂේත්‍රය පැමිණි ඇය රංගන ක්ෂේත්‍රයට පැමිණියේ නෑ එයට හේතුව විදියට පුෂ්පිකා ද සිල්වා කියන්නේ මේ වගේ කතාවක්. ”මම රඟපාන්න දක්ෂ නැහැ. ඒ නිසා රංගනයට ලොකු ආසාවක් නැහැ. ඒත් අපිට ලැබෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක වළක්වන්න බැහැනේ.” කියලා ඉතින් මේ දවස්වල හැමෝම වගේ කතාවෙන පුෂ්පිකාගේ සුන්දර චායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.