ඇඳුම් මාරුකරන ස්ථානයේ රහසිගත කැමරා සවි කර ඇත්දැයි දැනගැනීමට ක්‍රම 5 ක්

පෞද්ගලිකත්වය යනු පුද්ගල අයිතියකි. නමුත්, ඇතැම් මිනිසුන්ගේ නොමනා ක්‍රියාකාරකම් නිසා පෞද්ගලිකත්වය හා රහසිගතභාවය උල්ලංගණය වන අවස්ථා දැකිය හැකියි. විශේෂයෙන්ම කඩසාප්පු, හෝටල් කාමර තුල, රහසිගත කැමරා සවිකරමින් ලබාගත් ඡායාරූප සහා වීඩියෝ පට විවිධ විෂමාචාර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා හුවමාරු වී ඇති පුවත් අසන්නට හා දකින්නට ලැබේ.ඔබේ පෞද්ගලිකත්වයට හානි වන අයුරින් කවුරුන් හෝ ඔබ සිටින ස්ථානයක (විශේෂයෙන්ම ඇඳුම් මාරුකරන ස්ථාන වැනි) රහසිගත කැමරා සවිකර තිබේදැයි තහවුරු කරගත හැකි ක්රුම 5 ක් පහත ආකාරයෙන් දැක්විය හැකියි.

1 කාමරය තුල සැක සහිත වස්තූන් දක්නට ලැබේදැයි පරීක්ෂාකර බැලීම

ප්‍රථම සහා සරල පියවර ලෙස ඔබේ වටපිටාව හොඳින් පරීක්ෂා කිරීම සිදුකල යුතුයි. අඟලින් අඟල සෝදිසි කරමින් සැක සහිත යමක් තිබේදැයි විමසිලිමත් වන්න. විශේෂයෙන්ම, බිත්ති සැරසිලි, ලාම්පු, රාක්ක වැනි ස්ථාන වලට වැඩි අවධානයක් ලබාදෙන්න. සැක සහිත වයර් ඇදීමක්, ආලෝකරණ සැපයුමක් හෝ කාච දක්නට ලැබේ නම් ඒවා රහසිගත කැමරාවකට සම්බන්ධ කර තිබෙනවා විය හැකි බැවින් ඒ කෙරෙහි වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න.

2 වයි-ෆයි ජාලයට සම්බන්ධ වීම

ආරක්ෂිත කැමරා බොහෝ විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ වයි-ෆයි සබඳතාවක් හරහායි. එම නිසා ඔබ සිටිනා ස්ථානයේ සිට වයි-ෆයි ජාලයට සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ කරන්න. එහිදි ඔබට එක් මෘදුකාංගයක් (උදා: Fing වැනි) භාවිතා කරමින් වයි-ෆයි- ජාලයට සම්බන්ධ වී තිබෙන වෙනත් උපාංග මොනවාදැයි පරීක්ෂාකර ගත හැකියි. එහිදී ලබා දෙන ලැයිස්තුවේ කැමරා නිෂ්පාදන වර්ගයක් හෝ “IP camera” ලෙස දැක්වෙන්නේදැයි විමසිලිමත් වෙන්න. බොහෝ විට මේ ක්‍රමය හරහා රහසිගත කැමරා පිලිබඳව තොරතුරු අනාවරණය කරගත හැකියි.

3 ඔබේ දුරකථනයේ ෆ්ලෑෂ් ආලෝකය සක්‍රීය කිරීම

ඇඳුම් මාරු කරන ස්ථානවල සූක්ෂමව රහසිගත කැමරා සවිකල හැකි ස්ථානයක් තමයි මුහුණ බලන කණ්ණාඩිය. ඔබ ඇඳුම් මාරුකිරීමට පෙර ඒවා හොඳින් පරික්ෂා කිරීම නුවණට හුරු වැවි. ඔබේ දුරකථනයේ ෆ්ලෑෂ් ආලෝකය කණ්ණාඩිය දෙසට ලංකරන්න. ආලෝකය පරාවර්ථනය නොවී වීදුරුව හරහා ගමන් කිරීමෙන් ඔබට විනිවිද දැකිය හැකිනම් කණ්ණාඩිය පි‍ටුපස රහසිගත කැමරාවක් සවිකර තිබෙන බවට සැක කල හැකියි.

4 කණ්ණාඩිය දෙස බලාසිටීම

ඇතැම් ඇඳුම් මාරුකරන ස්ථාන වල සූක්ෂම ලෙස ‘2-way mirrors’ නම් කණ්ණාඩි විශේෂය සවි කර තිබෙන බව හසුවී තිබේ. ඒවායේ එක් පැත්තක් පිටතට දීප්තිමත්ව පැහැදිලිව තිබෙන ආකාරය දැකිය හැකි අතර අනෙක් පැත්ත අඳුරේ සැඟවෙන ලෙස තැබිය හැකියි. එම නිසා විදූරුව දෙස සමීපව බලමින් ඔබේ අත්ලෙන් ආලෝකය අවහිර කරගනිමින් විදූරුව තුලින් විනිවිද දැකිය හැකිද කියා පරීක්ෂාකර බලන්න. ඔබට එසේ දැකිය හැකි වූවානම් එය සාමාන්යවය කණ්ණාඩියක් නොවිය හැකියි.

5 කණ්ණාඩිය ස්පර්ෂ කිරීම

ඔබ සාමාන්ය් වීදුරු කණ්ණාඩියක් ඇල්ලීමට උත්සාහ කර බලන්න. ඔබේ ඇඟිල්ල සහා කණ්ණාඩියේ ප්‍රතිබිම්භය අතර යම් කුඩා පරතරයක් ඇති අයුරු ඔබට දැකිය හැකි වේවි. මෙසේ, ඔබ ඇඳුම් මාරු කරන වෙනත් ස්ථානයක කණ්ණාඩිය පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබේ ඇඟිල්ල පර්තිබිම්භයට සම්බන්ධ වෙන ආකාරයක් දැකිය හැකි නම් එය බොහෝ දුරට ‘2-way mirror’ නැතිනම් සූක්ෂමව කැමරා සවිකිරීමට භාවිතා කල ව්යාකජ කණ්ණාඩියක් විය හැකියි.
එබැවින්, නිවසින් පිටත ඔබ ඇඳුම් මාරු කරන ස්ථාන පිලිබඳ හොඳ විමසිල්ලකින් පසුවෙමින් ඔබේ සුරක්ෂිතබව තහවුරු කරගන්න.