අසේනි සහ මහී යුග දිවියට මංගල චායාරූප 20ක් සහිතයි

සංගීතේ කියන්නේ ටීවී දෙරණ ඔස්සේ විකාශනය වන ගොඩක් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යයක් සංගීත කණ්ඩායම් දෙකක් අතර තියෙන ගැටුමක් ගැන තමයි මේ කතාවේ කියවෙන්නේ ඉතින් මේ කතාවේ ඉන්න ප්‍රධානම චරිත දෙක තමයි මහී සහ අසෙනි කියන්නේ සේනිගේ චරිතයට පන පොවන්නේ ගීතම බණ්ඩාර ඒ වගේම මහී ගේ චරිතයට පනපොවන්නේ ලවන් අහිශෙක්, අසෙනි උපතින්ම පොහොසත් කෙල්ලෙක් මහී ගොඩක් දුප්පත් ඉතින් එක එක බාධක එකකේ ගලාගෙන යන මේ ආදර කතාව ගොඩක් සුන්දරයි, මහී සහ අසෙනි විවාහ වෙයි කියලා තමා මේ කතාව බලන හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නේ ඉතින් ඔන්න ඒ හීනේනම් සබා වෙලා මහී සහා අසේනි විවාහ වෙලා හැබැයි ඒ සැබෑ ජීවිතෙවත් නැත්නම් ටෙලි නාට්‍යයේ දීවත් නෙවෙයි මේක පොටෝ ශුට් එකක් කොහොම උනත් මේ දෙන්නා ඇත්තටම ලස්සනයි නේද,

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.