අලුත හදන ඔබේ නිවසේ මුලුතැන්ගෙය මේ වගේ හදන්න

මුලුතැන්ගෙය කියන්නේ නිවසේ අත්‍යවශ්‍යම අංග වලින් එකක්. නිවසේ සාමාජිකයින් එකට එකතුවෙලා සතු‍ටු සාමිචියේ යෙදෙන්නේ නිවසේ ආලින්දයට වඩා මුලුතැන්ගෙයි කියලා කියන්න පුලුවන්. නිවසක් ඉදිකිරීමේදී ඉඩකඩ හසුරුවාගනිමින් ක්‍රමවත් සැලසුමක් අනුව ඉදිකරගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මුලුතැන්ගෙය භාවිතා වන්නේ ආහාර පාන ආදිය පිලියෙල කරගැනීමට වුවත් එහි යම් ඉඩකඩ සහිත බවකින් යුක්ත වීමද ඉතා වැදගත් දෙයක් වෙනවා. නිවසක් අලුතින් ඉදිකිරීමට බලාපොරොත්තු වන හෝ එහෙමත් නැතිනම් නිවස අලුත්වැඩියා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඔබට නවීන උපාංග වලින් යුත් ආකර්ෂණීය පෙනුමක් සහිත මුලුතැන්ගෙයක් ඉදිකරගැනීම සඳහා උපකාරී විය හැකි අභ්‍යන්තරික සැලසුම් නිර්මාණ අදහස් කිහිපයක් දැක්වෙන නවීන පන්නයේ මුලුතැන්ගෙයි ඉදිකිරීම් කිහිපයක ඡායාරූප එකතුවක් පහළින් දැක්වේ.

 • වික්ටෝරියානු ශෛලියේ මුලුතැන්ගෙයක්
 • නූවෝ කලාත්මක මුලුතැන්ගෙයක්
 • ලුහු කලාත්මක නැතිනම් අවම උපකරණ හා සැරසිලි භාවිතාවක් ඇති මුලුතැන්ගෙයක්
 • ග්‍රාමීය ගතියක් සහිත ප්‍රංශ ශෛලියේ මුලුතැන්ගෙයක්
 • වැඩි ආලෝකයක් ලබාදෙමින් වැඩි අවකාශයක් සහිත පෙනුමක් මුලුතැන්ගෙයට එක්කරගත හැකියි.
 • දීප්තිමත් වර්ණ කිහිපයකින් සමන් විත උපාංග සහ සැරසිලි සහිත වෛවර්ණ
 • පෙනුමකින් යුතු මුලුතැන්ගෙයක්
 • මුලුතැන්ගෙය නිවසේ අභ්‍යන්තරික සැරසිලි එකතුවේම කොටසක් ලෙස යොදාගෙන ඇති නිවසක්
 • අත්‍යවශ්‍ය දේවල් සියල්ල ගබඩා කර තැබිය හැකි ඉඩකඩ සහිත මුලුතැන්ගෙයක්
 • ලන්දේසී ශෛලියේ සුඛෝපභෝගි මුලුතැන්ගෙයක්
 • විවෘත අවකාශයක් (open-space) සහිත kitchen studio එකක්
 • Industrial විලාසිතාවේ මුලුතැන්ගෙයක්
 • මොරොක්කෝ ශෛලියේ මුලුතැන්ගෙයක්
 • සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ඉඩකඩක් සහිත මුලුතැන්ගෙයක් සඳහා සැලසුම් අදහස්