අමුතුම වැරදි සිදුවුනු අවස්තා ඇතුලත් සිදුවිම්

අමුතුම වැරදි සිදුවුනු අවස්තා ඇතුලත් සිදුවිම් ඇතුලත් පින්තුර රාශියක් – අප යම් ක්‍රියාකාරකමක් තුල යම් වැරදිම් සිදුවිය හැක.අප මිනිසුන් ලෙස බොහෝ දුරට අප කරන ක්‍රියාතුල වැරදීම් අඩුපාඩු ඇතිවේ.නමුත් සැම විටම,හදාගන්න බැරි වැරදිම් සුදුවනවානම් ඒ වැරදි වලට නම් සමාවක් නම් දෙන්න අමාරුයි.මේ ලිපියෙන් ඊ ෆාස්ට‍ර් අප ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ කරපු වැඩේ හිරියට නොකරපු කාටත් විහිලුවක් වන වැරදි සිදු වුණ ජායාරුප පෙලක්.

#25.මෙය තාක්ෂණික වශයෙන් නිවැරදි ය

#24.යමෙකුට පාල-කයෙක් සිටීද?

#23.කෙසේ වෙතත් කිසිවෙකු නොදකිනු ඇත

#22. මෙම ගස් මේ විදියට හැදෙයිද?

#21. එයා කලාකරුවෙක්ලු ඒත් ගැටලුවක් තියේ නේද?

#20. වසරේ වාහන නැවැත්වීම සම්මානලාභීන්.

#19. කොහොමද මේක සිදු වුනේ

#18. මෙය පවා කළ හැක්කේ කෙසේද?

#17. ලාච්චුව විවෘත කරන්න හැදුවා බෑ

#16. යමක් වැරදී ඇත

#15. වරෙක රුසියාවේ

#14. මෙය මගේ නව උදුනයි

#13. එය බිය-ජනක ය

#12. මෙන්න ඔබේ පාර්සලය. බිඳෙන සුළුය

#11. මකනයක්ද පාට කැල්ලක්ද

#10. පාර්සලය නිවාසයේ

#9. මගේ මිතුරාගේ මුළුතැන්ගෙයි

#8. රතු හමුදා අතර කැර–ලිකරුවෙක්

#7. බුද්දිමතෙක්

#6. එය ඇත්ත වශයෙන්ම වැදගත්ද?

#5. 1, 2, 3 … මාව සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න

#4.කොහොමද ඒක වුනේ

#3. ගැහැණු ළමයින් වමට, පිරිමි ළමයින් දකුණට. නැත්නම් අනෙක් අතට?

#2. අනේ මන්ද

#1. කවුළුවක් ලග වාඩි වුනේ ඒත්?