අතේ ඇති රේඛා වලින් ඔබේ ආදරය ගැන කියවෙන දේවල්

පුද්ගලයෙකුගේ අත් දෙක එකට තැබු විට ඇති වන රේඛා දිවිත්වය නැතිනම් ආදර රේඛාවෙන් ආදරයේදි ඔබ කෙබඳු ආකාරයේ පුද්ගලයෙක් දැයි හෙලි කරයි. ඔබේ දෑත් මෙසේ එකට තබාගන්න. එහි ඇති වි තිබෙන්නේ පහත සඳහන් ආකාර වලින් කුමන පිහිටීමකින් ද කියා සසඳා බලන්න.

01. රේඛාවන් සමාන මට්ටමක පිහිටා තිබීම

ඔබේ සහකරුගේ/ සහකාරියගේ අත් වල ඇත්තේත් මීට සමාන පිහිටීමක් නම් ඔබ ඇත්තෙන්ම වාසනාවන්තයි. මෙවැනි පිහිටීමක් ඇති අය සෙල්ලමට නොව අවංක අරමුණු ඇතිව සබඳතා පවත්වයි. ඔවුන් දිගුකාලීන සබඳතා ප්‍රියකරයි. තර්කානුකූලව කටයුතු කරන පුද්ගලයන් වෙති. නමුත්, ජීවිතයේ බරපතල හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවීම පිළිකුල් කරති. මෘදු ගති ලක්ෂණ වලින් හෙබි සංවේදී පුද්ගලයින් වේ. අන් අයගේ අදහස් සහ මත ඉවසාසිටින ඒවාට ගරු කරන පුද්ගලයින් වෙති.

02. වම් අතේ රේඛාව පහළින් පිහිටා තිබීම

මෙවැනි පුද්ගලයින් තමන්ගේ වයසට වඩා වැඩිමහල් සහකරුවෙකු/ සහකාරියක් ප්‍රියකරයි. ඔවුන් වයසට වඩා බුද්ධියෙන් පිරිපුන් අය වේ. ආදරයේදී අවංකව කටයුතු කරන, ප්‍රේමණීය චරිත වේ. සමාජ බැමි වලට යටත් නොවන නිදහස් හා ස්වාධීන ලෙස ජීවත් වන පුද්ගලයෙකි. ඔවුන් බොහෝ විට හයවන සංවේදයට අනුව අවදානම කල් තියා හඳුනාගනිමින් කටයුතු කරන නිසා වරදින අවස්ථා ඉතා අඩුය.

03. වම් අතේ රේඛාව වඩාත් ඉහළින් පිහිටා තිබීම

මෙම පිහිටීම ඇති පුද්ගලයෙකු ප්‍රේම සබඳතා ඇති කරගැනිමට හදිසි නොවන අතර ආදරය යනු සතුට කෙරෙහි බලපාන එකම හේතුව සේ නොසලකයි.නමුත්, කෙදිනක හෝ තමන්ගේ සහකරු/සහකාරිය ලෙස  අයෙක් ‍තෝරාගන්නා විට බොහෝ දුරට ඔහු/ ඇය තමන්ට වඩා බාල අයෙකු හෝ වෙනත් ජාතියකට අයත් අයෙකු ‍තෝරාගැනීමට ඉඩ ඇත. ඔවුන්ගේ ආදරය ඇස් වලින් පවා පෙන්නුම් වේ. එවැනි පුද්ගලයින් දැඩි ආත්මවිශ්වාසයකින් යුක්ත අය වෙති. ජීවිතයේ මුහුණ දීමට සිදුවන විවිධ කරදර බාධක වලින් පහසුවෙන් ජයගන්නා ස්වාධීන සහ මනා අදහස් වලින් පිරිපුන් පුද්ගලයින් වෙති.