ඔබේ උරහිස්වල හැඩයෙන් ඔබ කියවෙන ගැන රහස් රැසක්

පිරිමියෙකුගෙ හෝ ගැහැනියෙකුගේ උරහිස මසින් පිරි ඇත්නම් එය යහපත් ලක්ෂණයකි. පළල් උරහිස් ඇත්නම් යහපත් සෞඛ්‍යය හිමි වේ. උරහිස් උස්ව පිහිටියේ නම් තමන්ගේ ජයග්‍රහණය කෙසේ හෝ ලබා ගනියි. පටු උරහිස් ඇති පුද්ගලයින්⁣ගේ සැඟවුණු චරිත තිබේ. ඔවුන් ජීවිතයේ ඉදිරියට යනවා. යම් ස්ත්‍රියකගේ උරහිස් මසින් පිරී ඇත්නම් ඇයට ඉසුරු බර ජීවිතයක් ගත කරන්න හිමිවෙනවා. ඇය උපතින්ම ලැබිම කියන දේ හිමි කරගෙන දියුණුව සලස ගන්නවා.

සංචාරයට විනෝදකාමි ක්‍රියාදාමයන්ට ඇය නිරන්තරයෙන් ආශා කරනවා. ඉදිරියට නැවුණු උරහිස ඇති කාන්තාවන්ට දරුඵල සහිතයි. තම අභිලාෂයන් කෙසේ හෝ තමන්ට අත්පත් කර ගනී. පහතට නැමුණු උරහිස් ඇති කාන්තාවන්ට යහපත් විවාහ ජීවිතයක් ද අන් අයගේ ගෞරවයට ද පාත්‍ර වෙනවා. එක් උරහිසක් අනිත් උරහිසට වඩා පහත නම් ඇය දක්ෂයි. තම ස්වාමියාට ඉතාමත් හිත කාරිනියක් විදිහට වැඩ කරනවා. උඩට නැමුණු උරහිස් ඇති ස්ත්‍රින් තමන්ගේ චරිතයට කැළැල් ඇති කර ගනිමින් කටයුතු කරයි. කෙට්ටු උරහිස් සහිත ස්ත්‍රීන් අවාසනාවන්තය. ආර්ථික අතින් දුබල වන අතර දුක්ඛිත ජීවිතයක් ගත කරයි. හුදකලාවට ප්‍රිය කරයි.යම් ස්ත්‍රියකගේ උර මඬලේ රෝම කූප පිහිටා ඇත්නම් ඇයගේ විවාහ ජීවිතය අසාර්ථකයි .

යම් පුද්ගලයකුගේ උරහිස් පළල් මෙන්ම හොඳින් පිහිටා ඇත්නම් ඔහු ධනවතෙකි. ඝන උරහිස් ධනවත් කම පෙන්වන ලක්ෂණයකි. ආපදා ඉදිරියේ සසල නොවේ. ඉහළ තත්වයේ තනතුරු ලබා ගනියි. දෙපසට නැමුණු මසින් පිරුණු උරහිස් පිහිටු අයෙකු නර්ථනයට ගායනයට වාදනයට ප්‍රිය කරයි. ලියන්නද දක්ෂයි. තැනට සුදුසු නුවණ තියෙන අතර සිතුවිලිවලින් බාල නොවේ. යම් පුරුෂයෙකුට කෙට්ටු උරහිස් පිහිටියේ නම් ඒ සුබදායක නොවේ. ඔහුට හිමි වනුයේ දුක්ඛිත. යම් පුරුෂයකුගේ උරහිසේ රෝම තිබේ නම් ඔහු පාලනයට දක්ෂ වේ. කාර්මික ඥානය ද පිහිටයි.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *