ඔබේ ඇඟිලිවලින් කියැවෙන රහස් ජීවන තොරතුරු

අතක ඇගිලි පහකි. එය මාපටැගිල්ල, දබරගිල්ල, මැදගිල්ල, වෙඳගිල්ල, සුලගිල්ල යනුවෙන් හඳුන්වනවා. මෙම ඇඟිලි පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට පිහිටා ඇති ආකාරය අනුව වෙනස් වෙනවා. සමහරුන්ගේ අතක ඇඟිලි පහට වැඩිය තියෙනවා. එය සමාජය දක්වන්නේ අසුබ ලක්ෂණයක් විදිහට. යමෙකුගේ දබරඟිල්ල මැදගිල්ලට වඩා දිගුනම් ඔහු හෝ ඇය තමන්ගේ ආශාව කෙසේ හෝ ට කරගන්නවා. එවැනි ඇඟිලි පිහිටා තිබෙන පුද්ගලයා විනෝදයට බර පුද්ගලයෙක්. තනතුරු වලට පවා ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා.

දබරගිල්ල වෙදගිල්ල ට වඩා දිගු නම් එම පුද්ගලයා සහකාරියට හෝ සහකාරයාට පක්ෂපාතී වෙනවා. යමෙකුගේ මැදගිල්ල වක්‍රව පිහිටයි නම් ඔවුන් මනුෂ්‍ය ගුණධර්ම වලින් හීන දැඩි තීරණ ගන්න පුද්ගලයින් වෙනවා. කෙටි සුළඟිල්ලක් පිහිටීම දියුණු බවේ ලක්ෂණයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුලඟිල්ල දිගු නම් දියුණුවේ කෙලවරටම පැමිණෙනවා. ලිවීමේ කියවීමේ හැකියාව ද ඇති වෙනවා.

යම් ගැහැනියකගේ ඇඟිලි සිනිදු නම් ඇඟිලිතුඩු උල්ව පිහිටලා තියෙනවා නම් එය ඇගේ වාසනාවන්ත ගුණාංගයක් විදියට දක්වන්න පුළුවන්. කාර්යක්ෂම වගේම දනට පිනට ලැදි පින්වන්තියක් ලෙසද හඳුන්වන්න පුළුවන්. තවද ඇඟිලි රත් පැහැ නම් එම ගැහැනිය වාසනාවන්තයි. කහ හෝ කළු පැහැති නම් අශුබ ලකුණක් පෙන්වයි. ඇඟිලි එකිනෙකට එක් කළ විට ඇඟිලි අතර සිදුරු පවතී නම් එය දිළිඳු බවේ සංකේතයයි. සිදුරු නොමැති දෑතක් හිමි අයෙකු ගේ විවාහ ජීවිතය සාර්ථකයි.

පිරිමි පුද්ගලයින්ට දිගු ඇඟිලි පිහිටීම ඉතාම සුබදායකයි. මාපටඇඟිල්ල දබරගිල්ල දෙසට නැමි නැතිව මනාව පිහිටා තිබේනම් ඔහු ධනවතෙකි. ජීවනගමන දුෂ්කර බව පෙන්වීමේ සළකුණක් ලෙස ඇඟිලි කෙටිවීම සහ වක් වු ඇඟිලි දැක්විය හැක. වියළී ගිය ආකාරයේ ඇඟිලි යමෙකුට පිහිටා ඇත්නම් එම පුද්ගලයා බොහෝ විට වැරදි තීරණ ගෙන පසුතැවීමට ලක් වේ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *